Trend niet te stuiten

In 2030 zal naar schatting 15% van de huurders in een elektrische auto rijden en thuis willen laden. Bij eigenaren van appartementen gaat het nog sneller. Bij elke parkeergelegenheid krijgen VvE’s, beleggers en woningcorporaties te maken met vraag om laadpunten.
Daarom hebben 23 woningcorporaties samen met RVO de mogelijkheden uitgezocht. De resultaten zijn publiek toegankelijk via www.hurenenladen.nl.

Verplichting bij renovatie & nieuwbouw

Bij nieuwbouw en renovatie moeten loze leidingen worden aangebracht, dit volgt uit de aanpassing van het Bouwbesluit per maart 2020. Het rapport geeft inzicht in de wettelijke eisen en technische uitwerking.

Parkeren naast of onder appartementen

Bij appartementencomplexen met eigen parkeerplaatsen behoeven diverse zaken aandacht.
Wie willen nu en in de toekomst parkeren? Is een oplossing flexibel naar de toekomst? Hoe zit het rond parkeerbeleid, brandveiligheid, bemetering, levering van stroom, verdienmodellen, etcetera?
In dit blog gaan we in op de mogelijkheden. We geven advies, met subsidie van de rijksoverheid.

Parkeren op eigen terrein eengezinswoning

Huurders die parkeren op het eigen terrein van de eengezinswoning kunnen zelf investeren, de corporatie kan dit via een Zelf Aangebrachte Voorziening toestaan. Het rapport benoemt de te stellen eisen. De corporatie kan ook zelf investeren, echter moet verrekening vooralsnog via de huur.

Geen parkeerplaats op terrein corporatie

Een grote groep huurders parkeert op publiek terrein. Zij moeten zich wenden tot de gemeente om een laadpunt aan te vragen.
De corporatie speelt hierbij geen rol.

Gratis Download

Het rapport is gratis te downloaden op Hurenenladen.nl

Het rapport bevat:
• Uitwerking wettelijke eisen, toekomstverwachting, mogelijke investeerders, juridisch en technisch kader, verdienmodellen voor verrekening van investering en beheerkosten.
• Concrete adviezen voor beleid en uitvoering.

Download hier het rapport