VvE-advies

De rijksoverheid heeft via RVO subsidie beschikbaar gesteld voor advies over laadpunten aan VvE’s. Wij zijn

Huren & Laden adviseert gemengde VvE’s met ondersteuning van deze regeling. We zorgen voor een onafhankelijk advies dat voor eigenaar-bewoners én de verhuurder(s) herkenbaar en acceptabel is. Wat is handig in uw situatie: een laadplein, ieder investeert voor eigen rekening, een ringleiding, …? Wat betaalt de VvE, wat de eigenaar-bewoners en huurders zelf? Hoe verdient de VvE investeringen terug? Hoe zit het met brandveiligheid? Wie doet wat rond beheer en onderhoud? Huren en Laden installeert niet zelf maar verzorgt desgewenst de offerteaanvraag.

Hier vindt u een voorbeeldofferte.

Waarom ons: in tegenstelling tot alle andere adviseurs die per juni 2022 op de site van de vereniging elektrisch rijders staan, leveren wij geen laadpunten en ontvangen wij ook geen commissie van laadpuntinstallateurs. Dus wij leveren puur onafhankelijk advies. Wellicht is een andere partij goedkoper in het advies, echter betaalt u dan “aan de achterkant” mogelijk meer.

Een advies moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden oplaadpuntenadvies

U vraagt deze subsidie aan nadat u het oplaadpuntenadvies heeft ontvangen. Voor deze subsidie komt u alleen in aanmerking als het advies aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Het advies is na 5 oktober 2021 opgesteld.
  2. In het advies staat een schatting van de laadbehoefte van de vereniging voor een periode van minimaal 10 jaar.
  3. Ligt de parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan moet het advies de brandveiligheid van de oplaadpunten verzekeren. 
  4. In het advies staan aanwijzingen voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
  5. In het advies staan aanwijzingen voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten. Hierbij gaat het advies in ieder geval in op:een zo goed mogelijke verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en wat de beste oplaadmomenten zijn;
  6. de mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast raakt;
  7. de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten.
  8. In het advies staat een uitleg over de wet- en regelgeving en hoe deze van toepassing is op de adviezen van punten 3 en 5.