Elektrisch rijden – VvE’s, corporaties en beleggers aan zet

Trend niet te stuiten

In 2030 zal naar schatting 25% van de Nederlanders, en 15% van de huurders, in een elektrische auto rijden. Zij willen thuis de auto opladen. Nagenoeg bij elke parkeergelegenheid krijgen VvE’s woningcorporaties en beleggers dus te maken met vraag om laadpunten.

Verplichting bij renovatie & nieuwbouw

Bij nieuwbouw en renovatie moeten minimaal loze leidingen worden aangebracht. Maar wellicht wilt u standaard al een deel van de parkeerplaatsen als laadplein inrichten, of een systeem aanbrengen waarop “plug-and-play” op elke plek in een garage een laadpunt kan worden toegevoerd. Wij kunnen u onafhankelijk adviseren over de mogelijkheden, en bijstaan bij het opstellen van programma van eisen, en inkoop. Klik hier voor meer informatie.

Parkeren naast of onder appartementen – bestaande bouw

Bij appartementencomplexen met eigen parkeerplaatsen behoeven diverse zaken aandacht. Wie willen nu en in de toekomst parkeren? Is een oplossing flexibel naar de toekomst? Hoe zit het rond parkeerbeleid, brandveiligheid, bemetering, levering van stroom, verdienmodellen, etcetera? Wij helpen gemengde VvE’s, woningcorporaties en beleggers met inventarisatie van het bezit, en een plan op maat.

Parkeren op eigen terrein eengezinswoning

Huurders die parkeren op het eigen terrein van de eengezinswoning kunnen zelf investeren, de corporatie kan dit via een Zelf Aangebrachte Voorziening toestaan. Ons rapport benoemt de te stellen eisen. De corporatie kan ook zelf investeren, echter moet verrekening vooralsnog via de huur. We helpen u met beleidskeuzes en uitwerking.

Geen parkeerplaats op terrein corporatie

Een grote groep huurders parkeert op publiek terrein.
Zij moeten zich wenden tot de gemeente om een laadpunt aan te vragen. De verhuurder speelt hierin geen rol.

Gratis webinars

In 2020 en 2021 bezochten 120 medewerkers van corporaties en beleggers onze webinars. Hier vindt u de sheets.