Wilt u als woningcorporatie of belegger aan de slag met laadpunten in uw bezit? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen u met:

Webinar “waar staan we rond laadpunten en wat willen we ermee?”

In een snelle actie inventariseren we de vragen en wensen van collega’s. In een Teamssessie krijgt u een overzicht van wat er op corporaties afkomt, en spreken we aan de hand van stellingen over een aanzet tot beleid. U krijgt een beeld waar collega’s naar toe willen bij nieuwbouw/renovatie, eengezinswoningen, checks op brandveiligheid en investeringen in parkeergarages. Met een concrete eerste richting en huiswerk kunt u uw beleid verder vormgeven.

Opstellen van beleid

We kijken naar uw huidige situatie (waar wordt hoe geparkeerd? VvE’s? situatie rond brandveiligheid garages?), verwachtingen van stakeholders (gemeente? huurdersorganisatie?) en algemene beleidskaders (bijvoorbeeld rond verduurzaming van VvE’s/financiering). Binnen dat kader doen we voorstellen voor beleidskeuzes. In een workshop toetsen we die bij uw collega’s.

Programma van eisen nieuwbouw en renovatie

Bij nieuwbouw en renovatie moet u minimaal ledige leidingen plaatsen. Maar wellicht wilt u directeen toekomstvast systeem. Wij ondersteunen u graag.

Concreet voorstel voor een project

In een appartementencomplex zijn een aantal huurders/eigenaren die iets willen. Kunt/wilt u investeren, kan de VvE investeren, is het bedachte systeem uitbreidbaar/veilig/beheerbaar? Wij treden namens u in gesprek en kom tot een concreet plan, waarop u een besluit kunt nemen.

Partnerselectie

Één partij die u ontzorgt, die

-aanspreekpunt is voor huurders / vve-ers

-veilige, uitbreidbare infrastructuur aanlegt

-zorgt voor monitoring en beheer, en via derden voor verstrekken van laadpassen en afrekening van kosten

-wellicht zelfs de financiering regelt.

Wie wordt die partij? En wat is de rol van uw huisinstallateur? Samen met u dagen we de markt uit.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Corpeleijn via maarten@huurenergie.nl of 06-25051750.