Wij ondersteunen woningcorporaties en beleggers met beleidsvorming, pve’s en inkoop. We ondersteunen gemengde VvE’s (VvE’s met huur- en koopwoningen) met een advies voor hun complex.

Woningcorporaties en beleggers

Wilt u als woningcorporatie of belegger aan de slag met laadpunten in uw bezit? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen u met:

Webinar “waar staan we rond laadpunten en wat willen we ermee?”

In een snelle actie inventariseren we de vragen en wensen van collega’s. In een Teamssessie krijgt u een overzicht van wat er op corporaties afkomt, en spreken we aan de hand van stellingen over een aanzet tot beleid. U krijgt een beeld waar collega’s naar toe willen bij nieuwbouw/renovatie, eengezinswoningen, checks op brandveiligheid en investeringen in parkeergarages. Met een concrete eerste richting en huiswerk kunt u uw beleid verder vormgeven.

Opstellen van beleid

We kijken naar uw huidige situatie (waar wordt hoe geparkeerd? VvE’s? situatie rond brandveiligheid garages?), verwachtingen van stakeholders (gemeente? huurdersorganisatie?) en algemene beleidskaders (bijvoorbeeld rond verduurzaming van VvE’s/financiering). Binnen dat kader doen we voorstellen voor beleidskeuzes. In een workshop toetsen we die bij uw collega’s.

Programma van eisen nieuwbouw en renovatie

Bij nieuwbouw en renovatie moet u minimaal ledige leidingen plaatsen. Maar wellicht wilt u directeen toekomstvast systeem. Wij ondersteunen u graag.

Concreet voorstel voor een project

In een appartementencomplex zijn een aantal huurders/eigenaren die iets willen. Kunt/wilt u investeren, kan de VvE investeren, is het bedachte systeem uitbreidbaar/veilig/beheerbaar? Wij treden namens u in gesprek en kom tot een concreet plan, waarop u een besluit kunt nemen.

Partnerselectie

Één partij die u ontzorgt, die

-aanspreekpunt is voor huurders / vve-ers

-veilige, uitbreidbare infrastructuur aanlegt

-zorgt voor monitoring en beheer, en via derden voor verstrekken van laadpassen en afrekening van kosten

-wellicht zelfs de financiering regelt.

Wie wordt die partij? En wat is de rol van uw huisinstallateur? Samen met u dagen we de markt uit.

Gemengde VvE’s

U wilt dat er een laadoplossing komt die passend is voor eigenaar-bewoners en de verhuurder in uw gemengde VvE. Uw vraag is om te ondersteunen in een adviestraject met als resultaat een advies aan de VvE-vergadering, waarvoor draagvlak is bij in ieder geval de laadpuntencommissie. In dit advies wordt ingegaan op de behoefte nu en in de toekomst, technische mogelijkheden, investeringen, financieringsmogelijkheden, en terugverdienmogelijkheden.

Huren & Laden adviseert gemengde VvE’s met ondersteuning van de rijksoverheid. We zorgen voor een onafhankelijk advies dat voor eigenaar-bewoners én de verhuurder(s) herkenbaar en acceptabel is. Wat is handig in uw situatie: een laadplein, ieder investeert voor eigen rekening, een ringleiding, …? Wat betaalt de VvE, wat de eigenaar-bewoners en huurders zelf? Hoe verdient de VvE investeringen terug? Hoe zit het met brandveiligheid? Wie doet wat rond beheer en onderhoud? Huren en Laden installeert niet zelf maar verzorgt desgewenst de offerteaanvraag.

Hier vindt u een voorbeeldofferte.

Waarom ons: in tegenstelling tot alle andere partijen die per juni 2022 zijn aangemerkt als adviserend met overheidssubsidie, leveren wij geen laadpunten en ontvangen wij ook geen commissie van laadpuntinstallateurs. Dus wij leveren als enige puur onafhankelijk advies. Wellicht is een andere partij goedkoper in het advies, echter betaalt u dan “aan de achterkant” mogelijk veel meer. Wij hebben geen belang bij een zo groot mogelijke investering en kijken dus ook sneller naar slimme oplossingen, waaronder het delen van laadpunten tussen huurders en kopers.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Corpeleijn via maarten@huurenergie.nl of 06-25051750.