Het adviesteam Huren en Laden bestaat uit onafhankelijke adviseurs met expertise rond

  • Beleidsvorming en projectbegeleiding rond de uitrol van nieuwe energiediensten in de huursector
  • Juridische expertise rond regelgeving huursector en VvE’s
  • Technische expertise rond laadpunten en aansluiting op elektrische infrastructuur
  • Brandveiligheid.

Maarten Corpeleijn, Huur & Energie Consult, voert het team aan. Maarten is sinds 2002 actief als energie-adviseur voor woningcorporaties en beleggers. Hij initieerde en coordineerde het onderzoek “Huren en Laden” voor 23 woningcorporaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Corpeleijn, 06-25051750 of maarten@huurenergie.nl.