Nogmaals bevestigd: corporaties mogen investeren in laadpunten

In 2020 gaf de Autoriteit Woningcorporaties in reactie op vragen van Eigen Haard het al aan. Ja, corporaties mogen investeren in laadpunten.

Hierna werden hier vanuit het ministerie BZK toch wat vragen bij gesteld. Er kwam zelfs een concept-beleidslijn op tafel waarin stond dat het niet mocht. Gelukkig is BZK na overleg met andere ministeries en ondergetekende teruggekomen op haar voornemen.

Het staat nu ook gewoon op de site van de Autoriteit Woningcorporaties: corporaties mogen investeren. Maar wel voor de eigen doelgroepen, dus helaas niet voor mensen die alleen een parkeerplaats huren of gekocht hebben maar er verder niet wonen. Bijzonder onlogisch maar een gevolg van hoe de woningwet ooit geschreven is, en nog niemand dacht aan laadpunten. Of daar in de praktijk toezicht op zal zijn… ik verwacht het eigenlijk niet.

Veelgestelde vragen aan de Aw | Actuele informatie Autoriteit woningcorporaties | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)