Aannemers “vergeten” loze leidingen bij nieuwbouw, opdrachtgevers moeten opletten

Als adviseur ben ik nu 3x gevraagd te adviseren rond laadpunten, inzake een lopend nieuwbouwproject met een bouwvergunning van ná de epbd-eis. In deze epbd-eis is opgenomen dat er loze leidingen moeten zijn. Toch deed de aannemer dat niet uit zichzelf. Wat is het issue en wat kunt u er aan doen?

Waar heeft u als opdrachtgever recht op?

U hebt een opdracht verstrekt met verwijzing naar de omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning verwijst naar het bouwbesluit. In het bouwbesluit staat over laadpunten o.a. (artikel 5.15 lid 1) “Een te bouwen woongebouw met een parkeergelegenheid in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel, met meer dan tien parkeervakken, heeft leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ieder parkeervak.

Wat doen aannemers als u niet oplet?

Vaak staat er in een technische omschrijving “iets” over laadpunten. Bijvoorbeeld dat er 1 of 2 laadpunten worden geplaatst. De aannemer zegt dan “ik doe dat en daarmee klaar”. Echter zo simpel is het niet: het gebouw moet altijd voldoen aan de bouwvergunning, zónder dat hiervoor apart meerwerk wordt gedeclareerd.

Soms gaat een aannemer aan de haal met de tekst uit het bouwbesluit. Men geeft dan bijvoorbeeld aan: “We gaan naar een verdieping met één hele grote ledige buis” of “we maken een gat in de muur”. Het mag duidelijk zijn dat dit geen leidingdoorvoeren voor elk parkeervak betreft.

Het valt me op dat ook adviseurs die namens de opdrachtgever de bouw begeleiden niet op de hoogte zijn.

Wat kunt u als opdrachtgever doen?

In lopende nieuwbouwprojecten met parkeerplaatsen kunt u nagaan of er gebouwd wordt conform bouwbesluit, het liefst vroeg in het proces. Bij nog in te kopen projecten kunt u veiligheidshalve een verklaring in de technische omschrijving op laten nemen waarin u verwijst naar het bouwbesluit.

Is het beton al gestort? Dan is een opbouwsysteem ook een goede oplossing. Wel voor rekening van de aannemer, want die had het moeten regelen…