Met een eigen laadpunt laden op een publieke of private parkeerplaats

Wat als een huurder zonder eigen parkeerplaats, toch een eigen laadpunt wil?

De overgrote meerderheid van de huurders beschikt niet over een eigen parkeerplaats; zij moeten zich tot de gemeente wenden voor een publiek laadpunt. Punt – zou je denken. Echter in de praktijk kúnnen er elektrisch rijders zijn die niet lang willen wachten, geen hoog laadtarief willen betalen, …. Zij willen mogelijk zelf een laadpunt in de tuin of bij de gevel plaatsen, met een kabel (vaak over de stoep) naar een publieke parkeerplaats.

Recent heeft het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur in samenwerking met gemeenten een rapport uitgebracht over deze Verlengd Private Aansluitingen (VPA’s).

In dit blog vertaal ik de uitkomsten naar de praktijk van verhuurders.

Verschillende situaties, verschillende (on)mogelijkheden, verschillende partijen aan zet

Ik kom tot de onderstaande vijf situaties. Hieronder ga ik op de genoemde situaties in.

 • In situatie 1 bij huursituaties is van belang wie eigenaar is van de ruimte waar de auto staat.
  1. Is de private ruimte van de corporatie of de gemengde vve? Het betreft een collectief parkeerterrein met al dan niet vaste parkeerplaatsen, die direct aansluit op het appartement of de tuin van de huurder. Als de corporatie/vve toestemming verleent voor het claimen van de parkeerplaats is dat in de basis verder niet aan de gemeente. Formeel zal er dan wel toestemming nodig kunnen zijn, maar feitelijk is de gemeente geen partij. De corporatie/vve zal goed moeten nadenken over van wie die parkeerplaats is, hoe dat in de toekomst zit, hoe de kabels lopen, wat als iemand dat lelijk vindt of er over struikelt, of alle huurders dit mogen doen. Veelal wordt gekozen voor een collectieve oplossing op een collectief parkeerterrein, aangesloten op de collectieve meterkast van een complex. En zijn deze oplossingen niet gewenst en ook niet meer nodig. Zie hier voor enkele modellen. Ook in deze modellen kan er overigens (deels) sprake zijn van een ZAV, maar dan wel aangesloten op de collectieve meter.
  2. De private ruimte is van een ander. Zie 2/3/4.
 • In situatie 2, 3 en 4 overschrijdt of ondergraaft de elektrisch rijder de stoep en/of claimt men een publieke parkeerplaats. Er is een issue rond impact op en toegankelijkheid van de openbare ruimte, denk aan slip- en struikelgevaar. Er kan gedoe ontstaan, zeker in straten waar al veel parkeerdruk is. Wordt het laadpunt alleen voor degene die investeert, of maakt iedereen er gebruik van? Wordt de partij aan wie de gemeente een consessie heeft gegeven voor het plaatsen van laadpunten beconcurreerd? Wat als de stoep open moet? Hoe werkt dit door in de toekomst? (niemand weet hoe het zich ontwikkelt, maar gegeven toestemming is wel langdurig….). Etcetera etcetera. Het rapport zegt eigenlijk, conform uitkomsten van diverse pilots: dit moet je niet willen als gemeente – en als je het niet wilt, dan moet je dus ook handhaven.
 • Situatie 5, de huurder gaat zijn tuin als parkeerplaats gebruiken. Ook hier is een vergunning nodig, het gaat om nieuwe toegang tot de openbare weg. Die vergunning zal niet (snel) gegeven worden. Welstand, parkeernormen etcetera. (Deze optie wordt in het rapport niet benoemd overigens).

Wat te doen als corporatie?

Als corporatie is het van belang om na te gaan:

 1. wat doen we als corporatie met collectieve parkeerterreinen (situatie 1)? Wanneer gaan we daar investeren in collectieve laadinfra?
 2. Wat is het beleid van de gemeente voor situatie 2/3/4/5? Dit staat als het goed is gewoon op de websites. Als het niet wordt toegestaan: (hoe) vult de gemeente haar handhavingsplicht in?

En het is van belang de communicatie rond Zelf Aangebrachte Voorzieningen na te kijken. Voor de hand ligt:

 • Ja, u mag uw meterkast aanpassen. (Een toevoeging van een groep in de groepenkast en bekabeling door bijvoorbeeld de tuin zal in de regel toegestaan moeten worden door een corporatie. Immers, de woning raakt er niet door beschadigd (mits deskundig aangelegd) en zal ook niet in waarde dalen. Een nieuwe huurder die het niet wil overnemen, kan de groep uit laten staan en dat was ‘m dan. Wettelijk gezien moet de corporatie het dan toestaan.)
 • Ja, u mag uw fiets opladen.
 • Ja, een laadpunt mag áls u een parkeerplaats heeft op uw eigen grond (het rapport “huren en laden” uit 2020 noemt concrete voorwaarden voor deze ZAV).
 • Nee, een laadpunt mag naar alle waarschijnlijkheid niet als u niet op uw eigen grond parkeert. Dit moet u checken bij uw gemeente.
 • Nee, als u parkeert op een collectief parkeerterrein voorzien wij liever op collectieve oplossingen vanuit de collectieve meter, die uitbreidbaar/afrekenbaar/veilig/netjes zijn.

Het ligt voor de hand dit op te nemen in standaardbrieven en/of in kluswijzers rond ZAV’s, zoals deze er ook voor bijvoorbeeld keukens en badkamers zijn.