Laadpunten en brand in parkeergarages; steeds meer duidelijk over (vermeende) risico’s

Het afgelopen jaar heeft de brandveiligheid van elektrisch rijden in de belangstelling gestaan. Wie heeft wat geroepen, waar is men het over eens, en vooral: wat is wijsheid voor woningcorporaties, beleggers en VvE’s?

Wie zegt wat?

In chronologische volgorde zien we een duidelijke lijn met oplopende deskundigheid, van “alarm!!” naar “niet zoveel aan de hand”:

 Voor ALLE auto’sAanvullend voor elektrische autO’s
Geadviseerde maatregelenBranddetectieBrandcompartimenteringSprinklers of watermistinstallatieBrandmeldinstallatieInstructie aan bewonersPlaats palen dicht bij in- of uitgang / op geventileerde plekkenZorg voor een erkende installateurAanrijdbeveiliging of plaatsing boven 1,50 meter hoogteStroomloos kunnen schakelen bij calamiteitInstructie aan gebruikers van laadstationsMogelijk check bescherming constructie
StatusVaak niet meegenomen, gebouwd volgens bouwbesluitMakkelijk mee te nemen bij plaatsen laadpunten
KostenHoogBeperkt, in te rekenen in verdienmodel laadpunten

Tabel: adviezen brandveiligheid (bewerking IFV, kennisinstituut van de brandweer)

 • In november 2020 rapporteert CE Delft in opdracht van RVO (Rijksoverheid) op basis van 280 bronnen en 25 interviews dat elektrische auto’s geen hoger veiligheidsrisico meebrengen dan fossiel aangedreven auto’s. Men vindt geen hogere kans dat een elektrische auto in brand vliegt, en ziet ook geen aanwijzingen voor een substantieel hoger risico.
 • De Vexpan, platform voor parkeren, sprak dan ook maart 2021 gewoon met de staatssecretaris af dat er in 2025 tien keer zoveel laadpunten moeten zijn in commerciële parkeergarages dan nu. “Het parkeren van elektrische auto’s in garages brengt niet meer, maar wel andere risico’s met zich mee dan het parkeren van brandstofauto’s,” meldt de staatssecretaris. 

Wie heeft gelijk?

Partijen zijn het eens over dat het blussen van een elektrische auto een andere werkwijze vraagt. Na het blussen moet voorkomen worden dat vanuit de accu de brand opnieuw oplaait. Vooralsnog wordt een elektrische auto dan uit de garage gesleept en in een waterbak geplaatst. Er zijn echter ook diverse innovatievere blusmethoden in ontwikkeling, waaronder een soort sproeisysteem dat je onder een auto kunt schuiven.

Ook is er een norm “integrale brandveiligheid van parkeergarages” in ontwikkeling bij de Nen. De norm zal naar verwachting ingaan op de kans dat brand bij één auto zich verspreid naar andere auto’s/compartimenten/hele garage/constructie van bovenliggende appartementen. Meer maatregelen verlaagt die kans en daarmee komt de parkeergarage in een beter “brandveiligheidslabel” (bron: LBP Sight).

Wat is nu wijsheid voor eigenaren van parkeergarages:

 1. Bekijk, al dan niet vanuit de op handen zijnde norm, de brandveiligheid van parkeergarages an sich. Niet omdat er elektrische auto’s komen, maar omdat u door uw huurders / investeerders / VvE’s wordt aangesproken op de brandveiligheid. Vaak wordt gedacht in een “stoplichtmodel” waarin parkeergelegenheden groen/oranje/rood worden gemarkeerd. Hieronder een voorstel voor verdeling.
 2. Neem bij het plaatsen van laadpunten een aantal basale veiligheidsmaatregelen. Sluit ze aan op de brandmeldinstallatie, zorg voor deskundige installatie, plaats ze op een plek waardoor ze niet makkelijk omvergereden kunnen worden (bv. een wandmodel op 1.50 meter).
 3. Moeten ze dan conform wens van het IFV alleen bij de uitgang worden geplaatst? Dat lijkt me lastig te realiseren, aangezien iedereen vaak een eigen plek heeft. Verder beoogt men vooral om een elektrische auto makkelijk weg te kunnen slepen zonder schade aan omliggende voertuigen. Zoals hierboven geschetst is de kans op een brand heel klein, en zijn er steeds slimmere methoden om elektrische auto’s te blussen. Ik vraag me af of het genoemde scenario vaak zal voorkomen. En als het voorkomt lijkt het me in de basis autoverzekeringswerk, maar geen persoonlijk letsel/ ingestorte gebouwen/…/…..
 • quote rapport Instituut voor Fysieke Veiligheid: “Elektrisch aangedreven voertuigen kennen andersoortige veiligheidsrisico’s dan conventionele (fossiel aangedreven) voertuigen, maar los daarvan bestaan erop zichzelf al brandveiligheidsdilemma’s bij parkeergarages. Gezien de ervaringen bij enkele grote branden in parkeergarages de afgelopen jaren, blijken de standaard ontwerpuitgangspunten steeds vaker achter te lopen op de realiteit van de branden. […] Moderne voertuigen hebben echter, mede door het gebruik van veel kunststoffen, een hogere vuurlast en brandvermogen dan de oudere stalen modellen. De laatste decennia komen daar ook nog eens de elektrische auto en het opladen daarvan bij”.
 • Verdeling parkeergelegenheden in groen/geel/oranje/rood:
  • Groen: buiten (open terrein), of in bergingen en garageboxen (gecompartimenteerd); geen belemmeringen om nu laadpunten toe te passen.
  • Groen: een garage die voldoet aan bouwbesluit 2012 of een garage die in het kader van een verbeteractie brandveilig is gemaakt; geen belemmeringen om nu laadpunten toe te passen.
  • Geel: in een garage die een brandmeldinstallatie heeft en goede vluchtwegen/ wegsleepbaarheid van de auto, en goede signalering; weinig extra risico om nu laadpunten toe te passen. De brand wordt snel gemeld en de elektrische auto is goed weg te slepen.
  • Oranje/rood: In overige garages; situatie is al niet veilig volgens de laatste normen (ongeacht het type voertuigen in de garage) en elektrisch laden geeft een extra risico. Dit geldt overigens ook voor elektrische auto’s die er alleen staan, en corporaties kunnen het stallen van een elektrische auto niet weigeren. Vaak hebben corporaties bij brandveiligheidsbeleid geen investeringen voor dit soort garages gepland. Je komt dan wellicht in een rare situatie: je zegt dat je geen laadpunten wilt vanwege al bestaande risico’s rond brandveiligheid, echter je hebt in de begroting geen investeringen daarvoor staan.